Superpuppan

Tillbaka till flugor mönster

Ja då var det dags att hylla Superpuppan igen. Denna lilla imitation av kläckande nattsländepuppor fungerar nästan alltid när nattisarna är i farten. Fungerar enligt mitt tycke bäst fridriftande men det kan ibland vara bra att ge de lite liv när man når fiskens ståndplats. För er som sorligt nog har missat denna fin-fina fluga så kommer en liten bindbeskrivning här under…

Fäst bindtråden bakom krokögat och linda sedan tråden fram till krokböjen. Fäst sedan in ett tupphackel bak vid böjen. Storlek på krok och hackel kan man variera som man vill. Det finns ju både stora och små nattsländor.

Dubba sedan tråden med gul dubbing och linda fram 2/3 av kroken och byt sedan till svart dubbing och linda fram till krokögat. Färgerna går även dom att variera men det är bra att köra med ljus bakkropp och mörkare fram.

Linda sedan fram hacklet ända fram till krokögat och fäst bindtråden. Klipp sedan av hackelfibrena på flugans under- och översida.

Och sen är det bara att ge sig ut och fiska.

Tillbaka till flugor mönster