USD Paradun

Tillbaka till flugor mönster

Mönsterbeskrivning

  •  Krok: M80000 #12
  • Tråd: Oliv
  • Kroppshackel: Tupphackelfibrer, oliv
  • Kropp: Hare-Tron, oliv
  • Huvud: Bindsilke, brun
  • Gräsandhanens dun vingtäckarfjäder, brända och 13 mm höga   Organza, antron eller polygarn   Tupphackel, dun   Bindtråd, oliv

1.) Lägg en bädd av bindtråden över krokskaftet. Bind in en bunt hackelfibrer och sprid dem. Bind in ribbingen. Dubba bindtråden och bygg upp kroppen som skall täcka krokskaftets bakre 2/3-del. Linda ribbingen och bind av.

2.) Vänd kroken upp och ned i städet. Bind in vingarna, klipp av överflödigt material. Vänd kroken tillbaka. Bind in hacklet. Bind in en nylonögla som hackelbas och haka fast den i galgens krok.

3.) Dubba bindtråden och bygg upp thoraxpartiet. Linda hacklet och träd hackelspetsen genom nylonöglan. Dra till öglan, klipp av överflödigt material. Forma huvudet och avsluta med några whip-finish. Säkra hackelspetsen med en droppe lack.

Tillbaka till flugor mönster